Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB

“Vi har erfarenhet att lösa de mest
         skiftande problem inom markentrenprenader.”

Pågående arbeten

BRF Ankaret, Lekplats

Ombyggnation av lekplats med konstgräs
Beställare: BRF Ankaret, HSB

BRF Örthagen

Byte av dränering och dagvattenledningar, fuktskydda och isolera källarväggar. Anläggningsarbeten omfattar även asfalteringsarbeten och entréer, belysning, yttre miljö i hela området.
Beställare: BRF Örthagen, HSB

Tidigare arbeten

Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Anläggning av ny askgravlund granitmurar , stensättning , grönytor
Beställare: Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping

Södra Kållands pastorat

Anläggning av askgravlund , askgravplats. Läggning murar samt gångar av kalksten , grusade gångar belagda med natursingel, planteringsytor , smyckningsytor.
Beställare: Södra Kållands pastorat

BRF Lidköpingshus 9

Ombyggnation av markytor alla entrésidor samt inner- respektive yttre gård.
Beställare: Riksbyggen

Pneu AB Euromaster

Markarbeten för nybyggnad av industrihall som avser verksamhet för däckbyte, däcktvätt och däckhotell.
Beställare: MMB Båstad

Götala Nötstall, SKARA

Markarbeten för nybyggnad av nötstall samt nya grus och asfaltsytor.
Beställare: NOVAB AB

BRF Lidköpingshus 3

Iordningställande av utemiljö.
Beställare: Riksbyggen

Biogas Kartåsen

Markarbeten för flyttning av deponigasstation på Kartåsens avfallsanläggning.
Beställare: Biogas Systems AB

Sundlings tillbyggnad

Markarbeten för tillbyggnation av lagerlokal i Lidköping.
Beställare: Stenmarks Bygg AB

Tillbyggnad VSAB

Markarbeten för tillbyggnad samt nya hårdgjorda ytor.
Beställare: Näringslivsfastigheter

Burger King - Änghagen

Markarbeten för nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Beställare: Frenbo AB

AB Bostäder

Iordningställande av utemiljöer
Beställare: AB Bostäder i Lidköping

BRF Aspen

Ny Dränering, värmeisolering och iordningställande av yttre miljö
Beställare: HSB nvg

Riksbyggen LHUS 15

Läggning av kullersten vi entréer.
Beställare: RBF Lidköpingshus 14

Mur Råda Kyrka

Onläggning av kyrkomur samt ny gångväg mellan kyrka och församlingshem.
Beställare: Råda Pastorat

Läckö Kungsgård

Dränering av arbetarbostad och magasin
Beställare: NOVAB

LOFA Konstgräs Råda

Byggnation av ny konstgräsplan i Råda.
Beställare: LOFA Konstgräs AB

Riksbyggen LHUS 8

Förbättring av den yttre miljön inom Kv Fjärilen 1-3
Beställare: RBF Lidköpingshus 8

Råda Församlingshem LIDKÖPING

Markarbeten för nybyggnad av församlingshem i Råda
Beställare: Kållands-Råda församling

Husaby Kyrkogård HUSABY

Iordningställande av ny kyrkogård.
Beställare: Husaby Pastorat

Fotbollsplaner SKARA

Byggnation av 2st fotbollsplaner öster om E20, en konstgräs samt en färdiggräs.
Beställare: Skarahovs Ek. Förening