Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB Snixåsens Entreprenad AB

“Vi tillhandahåller den kompetens,
specialkunskap och yrkeskunnande som erfordras.”

Välkommen till Snixåsens Entreprenad AB!

Vi åtar oss projekt från det minsta uppdraget till totalentreprenad. Våra kunder är företag och privatpersoner inom vår region. Vi tillhandahåller den kompetens, specialkunskap och yrkeskunnande som erfordras.

 

   Vi utför allt inom mark och grundarbeten:

 • Grov- och finplanering
 • Schaktning
 • Totala lösningar i och på mark
 • Markarbeten
 • Sand, makadam, bärlager, fyllnadsjord och matjord
 • Marksten, markrör, rörläggning
 • Vatten- och avloppsinstallationer
 • Dräneringsarbeten, husrivningar osv
 • Trädgårdsanläggning och plattsättningar / plattläggningar
 • Utsättning och inmätning med Totalstation och GPS
 • Maskinstyrning 3D